Adresse:
Uhl Holzbau GmbH
Sportplatzstraße 4
97340 Marktbreit-Gnodstadt
Telefon:
09332 / 8721